ΥΠΕΣ: «Αξιολόγηση» 2019 – Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016

Αθήνα, 09/09/2020

ΥΠΕΣ ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/5/οικ.17012/8-9-20

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016:

Ε.Α.Κ.
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση

Διεύθυνση
:
Πατησίων 69 & Αινιάνος 2
ΤΚ: 10434 Αθήνα

Τηλέφωνα
:
(210) 8202273,
(210) 8202287 

E-mail
: eak@gsee.gr 

Website
: http://www.eakergasia.gr

ΥΠΕΣ ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/5/οικ.17012/8-9-20